Đây là kết quả luận giải của bạn

Bây giờ, bạn sẽ tìm hiểu kết quả luận giải các lá bài Tarot của bạn. Bạn hãy xem đây giống như một chỉ dẫn cá nhân giúp bản thân có những điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh cũng như có những chiến lược, kế hoạch hợp lý để đạt được sự thỏa mãn về cảm xúc.

Việc luận giải lá bài Tarot sẽ cho phép bạn xoay chuyển những sự việc xảy ra trong đời sống tình cảm của bạn theo hướng có lợi và tập trung các nguồn năng lượng cũng như hành xử theo mục tiêu, thay vì phó mặc mọi việc cho số phận.

Xem bài Tarot thực sự đem đến cho bạn một cái nhìn chính xác: biểu tượng phức tạp trên mỗi lá bài cho phép bạn tập trung vào tất cả những chi tiết của đời sống tình cảm tương lai và vì vậy, đưa ra cho bạn những chỉ dẫn hữu ích.


Đây là những gì chúng tôi có thể cho bạn biết về những thứ đang chờ đón đời sống tình cảm của bạn từ 4 lá bài bạn vừa rút

S? nhi?t tnh s? s?m khu?y ??ng cu?c s?ng c?a b?n. L bi ny mang ngh?a h?t s?c thu?n l?i cho cc d? n c?a b?n ? t?t c? cc l?nh v?c ni chung c?ng nh? ??i s?ng tnh c?m v con ci ni ring. Nh?ng s? ki?n khch quan bn ngoi h?a h?n mang ??n cho b?n nhi?u b?n may m?n. ? l thng ?i?p g?i g?m qua l bi. V? th?n tnh yu s? m?m c??i v?i b?n trong th?i gian ngy. B?n s? c nh?ng cu?c g?p g? th v?, mang thai ho?c b?t ??u m?t m?i quan h? m?i.


Trong vài tuần tới, đời sống tình cảm của bạn sẽ có những sự thay đổi lớn!

Việc luận giải ý nghĩa các lá bài Tarot sẽ giúp bạn thúc đẩy đời sống tình cảm một cách tự tin và thoải mái trong những ngày sắp tới. Hãy tập trung và suy nghĩ nghiêm túc về những việc bạn muốn làm. Chúng tôi tin rằng bạn có thể làm chủ đời sống tình cảm của mình. Bạn biết cách để thay đổi mọi việc theo hướng có lợi cho bản thân, vì vậy, hãy mạnh dạn tiến về phía trước. Chúng tôi luôn ở đây để giúp bạn bất cứ lúc nào. Bạn có thể hỏi chúng tôi mỗi ngày nếu bạn muốn nhìn mọi việc rõ ràng hơn. Loại bỏ những nghi ngờ và bạn sẽ cảm thấy yên tâm.

Thẻ đầu tiên: Lá Ẩn Sĩ

L bi ny mang s? IX, trn ? l hnh ?nh m?t ?n s? ho?c m?t tu s? trn hnh trnh ??n ??c v?i m?t cy g?y. ? l m?t ng??i ?n ng gi, ru tc lm xm gi?ng nh? m?t nh hi?n tri?t. ng c?m m?t ng?n ?n ? tay ph?i ?? soi ???ng v m?t cu?n sch n?m ngay d??i chn ng. L bi ?n S? t??ng tr?ng cho m?t kho?ng th?i gian c?m th?y ??n ??c, v??t qua kh?ng ho?ng v ?nh gi l?i m?i vi?c ?? lm cho chng t?t h?n ho?c t? h?n. ?n s? tm ki?m s? thng thi v ng?n ?n ? ? ?? d?n l?i cho ng ta. ng ta t??ng tr?ng cho s? xem xt n?i tm, trong ?, nh?ng k ?c quay tr? l?i v ?nh th?c qu kh?; m?t d?u hi?u cho th?y c?n ph?i v??t qua m?t giai ?o?n nh?t ??nh tr??c khi tm th?y s? bnh yn th?c s?. N bi?u t??ng cho s? thay ??i. L bi ?n S? t??ng tr?ng cho s? c ??n, tu?i gi v s? ch?m tr?. ? kha c?nh khc, v c?ng l m?t d?u hi?u c?a s? thng thi, l bi ny bo hi?u m?t kho?ng th?i gian kh kh?n nh?ng c?n thi?t ?? ti?n g?n h?n ??n nh sng.

Thẻ thứ hai: Lá Giáo Hoàng

Trong b? bi Tarot of Marseille, l bi Gio hong mang s? V. Trong ph?n m? ??u c?a cu chuy?n Tarot, Chng Kh? b?t ??u cu?c hnh h??ng ho?c ?i tm ki?m m?t th? g ?, ?i?u ny ???c minh h?a r nt trn l bi Chng Kh?. Anh ta ?ang tm ki?m ph??ng h??ng cho chnh mnh. Sau khi tm ra con ???ng c?a mnh, m?t ng??i s? c xu h??ng mu?n chia s? ki?n th?c, kinh nghi?m c?a mnh cho nh?ng ng??i khc v sau ?, c th? d?ng chn ngh? ng?i. L bi Gio Hong th? hi?n s? truy?n ??t v d?y d?: gip ng??i khc h?c h?i v ch? d?n h?. Gio Hong ? v? th? c?a m?t ng??i trung gian, l ng??i khai tm, ng??i ch? ???ng. L bi g?i chng ta nh? ??n hnh ?nh c?a m?t v? linh m?c ?ang h??ng ??o cho cc con chin. L bi ny mang ngh?a tch c?c; n bi?u tr?ng cho s? b?o v? v c ngh?a thing ling. L bi Gio Hong mang ngh?a ??n cc s? ki?n. N?u rt ???c l bi Gio Hong, ? l m?t d?u hi?u t?t cho th?y thnh cng trong t?m tay. Trong m?t m?i quan h? lng m?n, l bi Gio Hong t??ng tr?ng cho s? b?n v?ng v lu di.


Thẻ thứ ba: Lá Nữ Tư Tế

L bi mang s? II trong b? bi Tarot of Marseille mang hnh ?nh c?a m?t ng??i ph? n? ?ang ng?i v?i m?t cu?n sch m? ra trong lng. C ?y ??i di?n cho s? d?y b?o v h?c h?i. N?u nh? b?n y?u t? c?a cu?c s?ng ???c th? hi?n ? l bi tr??c th ? ?y s? hi?u bi?t ???c th? hi?n - nh?ng quy?n sch t??ng tr?ng cho ki?n th?c v? ??i c?a nhn lo?i. N? T? T? l m?t ng??i ?i?m t?nh. C ?y mang m?t kh?n trm - c l? c ?y s?ng xa r?i th? gi?i, h?c h?i t? nh?ng cu?n sch nhi?u h?n l kinh nghi?m th?c t?. N? T? T? l ng??i ??ng hnh v?i Gio Hong. L bi ny g?i ??n nh?ng th? lin quan t?i ki?n th?c, ngn t?, vi?t lch v v?n ha. N c?ng th? hi?n s? c ??n v ?i?m t?nh. ?y l l bi th? ??ng, t??ng tr?ng cho tr tu? v gio d?c.

Thẻ thứ tư: Lá Hoàng Đế

L bi ny mang s? IV. Hong ?? l ng??i n?m gi? quy?n l?c trong tay. N?u nhn vo hnh ?nh trn l bi th khng th? ch?c ch?n l Hong ?? ?ang ??ng hay ?ang ng?i. ?i?u ny g?i chng ta hnh dung ??n s? chuy?n ??ng khng ng?ng ngh?, khng bao gi? ??ng yn m?t ch?. Sau khi Chng Kh? khm ph ra nh?ng y?u t? c?a cu?c s?ng t? Php S?, h?c h?i tr tu? uyn thm t? N? T? T? v t?o ra nh?ng t??ng m?i v?i N? Hong, anh ta g?p Hong ??. Trong hnh trnh c?a Chng Kh?, Hong ?? ??i di?n cho giai ?o?n nhn nh?n k? ho?ch d??i gc ?? th?c t?. Hong ?? n?m ch?c v??ng tr??ng trong tay; c th? th?y ng s?p hnh ??ng. Khc v?i v? mnh l N? Hong, ng khng ph?i l con ng??i c?a s? sng t?o m l con ng??i c?a hnh ??ng. S? IV c?ng t??ng tr?ng cho s? ?n ??nh. ??i v?i l bi Hong ??, chng ta c th? nhn th?y s? d?ng c?m, s?c m?nh v ch nh?ng ?i khi c?ng l d?u hi?u c?a s? b?o ng??c, chuyn ch? v qu gi?i h?n. N t??ng tr?ng cho php lu?t v ty thu?c vo cc l bi cng ???c rt ra khc s? lm n?i b?t m?t tch c?c ho?c tiu c?c c?a l ?n chnh ny.

Bạn cũng có thể làm một số bản vẽ tarot tự động:


© Bản quyền 2006-2020
Bảo mật
123-Tarot.com - Mọi quyền được bảo lưu