Oto wyniki twojego losowania


Oto, co możemy powiedzieć o tym, jaki wpływ będą miały różne sprawy na twoją rodzinę z 4 kart, które właśnie wyciągnąłeś

Wszystko układa się w taki sposób, aby pomóc Ci podjąć decyzję, znaleźć równowagę pomiędzy świadomością a perfekcjonizmem, między tobą a innymi, w całkowitej ... Uczciwości. Będziesz przyciśnięty do muru i skupiony na lepszych lub gorszych prawnych aspektach życia prywatnego i towarzyskiego, dzięki czemu będziesz mógł znaleźć trwały spokój sumienia. Pociągnie to za sobą twoje działania i twoje własne kryteria, które będziesz musiał opracować. Będziesz jednak miał powód, by postawić się w sytuacji innych i okazać dobrą wolę i zrozumienie. Innym razem tylko kontemplacja i medytacja pozwolą ci jasno wyrazić to, co uważasz za słuszne, sprawiedliwe i wyważone. Prawda wyniknie ze wszystkich zalet i wad, które trzeba będzie rozważyć. Twoja równowaga w przyszłości zależy od zdolności rozróżniania dobra od zła, spraw istotnych od zbędnych, relacji udanych od toksycznych. Twoje zdrowie w równym stopniu potrzebuje wyrównania niektórych funkcji życiowych i stworzenia lepszego i zdrowszego stylu życia, bardziej przemyślanego i stabilnego. Wszystko ponad normę będzie szczególnie szkodliwe w tym okresie.


W ciągu najbliższych kilku tygodni będziesz doświadczać zmian w rodzinie

Pierwsza karta: Słońce

Karta Słońce posiada numer XIX i jest pełna światła. Słońce oświetla, przynosząc jasność i dary. Słońce jest spersonifikowane na karcie, ma oczy, nos i usta, jest obrazem ojcowskiej życzliwości. Dwie postacie znajdujące się pod Słońcem są oświetlone dzięki promieniom. Ta karta symbolizuje dzielenie się, braterstwo i przyjaźń.

Druga karta: Koło Fortuny

Ta karta nosi numer X i symbolizuje dobrowolne działanie. Nadszedł czas, abyś wiedział dokąd zmierzasz i zdecydował o swoim przeznaczeniu. Wyraża okres prosperity, w które troski są zapomniane, a problemy rozwiązane. Koło Fortuny symbolizuje realizację twojego przeznaczenia i przejście do następnego etapu. Sprawy nabierają kształtu i nadszedł czas, aby ich doświadczyć. Trudne sytuacje same się rozwiążą - zmiana zapowiadana przez tę kartę jest zwykle dobrym znakiem. Koło Fortuny nie jest złą kartą; oznacza to, że rzeczy przybiorą logiczny obrót. Zbierzesz to, co zasiałeś.


Trzecia karta: Cesarz

Ta karta nosi numer IV. Cesarz ma władzę. Nie można tego stwierdzić na podstawie widoku na karcie, jeśli Cesarz stoi lub siedzi. To daje poczucie bycia w ruchu, a nie odpoczynku w jednym miejscu. Po tym, jak Głupiec odkrył elementy od Kuglarza, nauczył się wiedzy od Papieżycy i stworzył nowe pomysły z Cesarzową, spotyka się z Cesarzem. W podróży Głupca, Cesarz przedstawia etap odzwierciedlenia planów w materialnym świecie. Cesarz z determinacją trzyma berło; można powiedzieć, że zaraz zacznie działać. W przeciwieństwie do swojej żony, Cesarzowej, nie jest siłą stworzenia, jest siłą działania. Liczba IV jest oznaką stałości. W Cesarzu widać odwagę, siłę i siłę woli, ale ta karta może być czasem oznaką tyranii i wybryków. Symbolizuje prawo, a pozostałe karty będą podkreślać pozytywne lub negatywne skutki tego Arcanum.

Czwarta karta: Świat

Karta Świat posiada numer XXI i jest uznawana za najlepszą kartę w Tarocie Marsylskim. Jest niezwykle pozytywna. Widnieje na niej naga postać kobiety żywiołami u źródła życia. Świat reprezentuje rozkwit i satysfakcję w życiu. To symbol harmonii i jedności między ciałem a duszą. Osoba posiadająca tę kartę to osoba, która posiada wewnętrzne bogactwo i siłę ducha, którą ciężko zachwiać. Ta karta jest symbolem siły i odwagi, pokazuje osobę oświeconą, która osiągnęła stan Nirwany. Jest ona wolną od wszystkiego istotą. Karta Świat może również oznaczać podróże, interesujące relacje z innymi, działanie i kreatywność. To karta pełna sukcesów, jest symbolem uznania i rozwoju. Przynosi wielką radość i światło, które naturalnie rozprzestrzenia się na karty w najbliższym otoczeniu.
© Copyright 2006-2020
Prywatność
123-Tarot.com - Wszelkie prawa zastrzeżone